Svampebillen

Professionel bekæmpelse af skimmelsvamp

Ring til os nu
+45 41 111 520

Vores services

Vi udfører professionel sanering af skimmelsvamp, prøvetagninger såsom MycoMeter tests og Agar aftryksprøver, samt artsbestemmelse af skimmelsvampen. Vi gennemgår private boliger og erhvervsejendomme for bygningsfejl, skader og utætheder.

Få gennemgået din lejlighed eller hus for skimmelsvamp.
Kun 1.500 kr. ekskl. moms i Storkøbenhavn.

Send os dit telefonnummer og bliv ringet op

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp forekommer oftest på steder med større temperatur-forskelle som danner fugt. Skimmelsvamp ses tydeligt som plamager på vægge og møbler og på tæt hold kan svampe-lignende former ses og lugter i mange tilfælde af mug. Fjernelse af skimmelsvamp er vigtigt for et sundt indeklima og kræver professionel hjælp. Læs mere om skimmelsvamp på de underliggende sider

Rådgivning

Rådgivning

Har du fået skimmelsvamp, eller er du i tvivl om du har, kan vi hjælpe dig med udtagning af Myco-Meter test eller aftryksprøver så det kan konstateres om der er skimmelvækst. Konstateres der skimmelsvamp rådgiver vi dig om årsagen og hvordan du fremover kan undgå at den kommer igen.

Skimmel i badet

Skimmel i badet

Den ældre boligmasse er ikke bygget med badeværelser, disse er bygget senere. Den aftrækskanal der skulle tage lugt efter toilet besøg, skal nu også tage store mængder damp efter flere personers bad hver dag, og så går det galt.